Aktualności   Usługi   Polityka Cookie   Kontakt   Kancelaria Patent Expert   
» Znak towarowy
» Patent / wzór użytkowy
» Wzory przemysłowe
» Licencje, porady prawne, opinie
» Unieważnienia praw
» Naruszenia praw

» Rejestracja znaku
» Unijny Znak Towarowy
» Międzynarodowa rejestracja znaków-WIPO
» Znak towarowy to majątek firmy
» Domena internetowa a znak towarowy
» Ochrona znaków towarowych w Polsce
» Ochrona znaków towarowych za granicą

» Informacje ogólne
» Ochrona wzorów przemysłowych w Polsce
» Ochrona wzorów przemysłowych za granicą
» Registered Community Design - RCD
» Międzynarodowa rejestracja wzorów - System Haski

» Informacje ogólne
» Ochrona wynalazków w Polsce
» Ochrona wynalazków za granicą
» Patent europejski
» Procedura międzynarodowa PCT

» Informacje ogólne
» Prawo ochronne

» Rozstrzyganie sporów

» Disclaimer

» Podróbki

Znak towarowy

  • Przygotowanie wniosków o rejestrację międzynarodową.
  • Prowadzenie korespondencji z Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO.
  • Składanie zgłoszeń o rejestrację unijnego znaku towarowego.
  • Prowadzenie korespondencji z EUIPO.
  • Składanie sprzeciwów przeciw rejestracji unijnych znaków towarowych.
  • Dozorowanie terminów opłat okresowych należnych na rzecz Urzędu Patentowego RP, WIPO i EUIPO.
  • Dokonywanie opłat należnych na rzecz Urzędu Patentowego RP, WIPO i EUIPO.
  • Dokonywanie zmian i wpisów w rejestrach Urzędu Patentowego RP, WIPO i EUIPO.

Copyright © 2002 rzecznicy.pl