Aktualności   Usługi   Polityka Cookie   Kontakt   Kancelaria Patent Expert   
» Znak towarowy
» Patent / wzór użytkowy
» Wzory przemysłowe
» Licencje, porady prawne, opinie
» Unieważnienia praw
» Naruszenia praw

» Rejestracja znaku
» Unijny Znak Towarowy
» Międzynarodowa rejestracja znaków-WIPO
» Znak towarowy to majątek firmy
» Domena internetowa a znak towarowy
» Ochrona znaków towarowych w Polsce
» Ochrona znaków towarowych za granicą

» Informacje ogólne
» Ochrona wzorów przemysłowych w Polsce
» Ochrona wzorów przemysłowych za granicą
» Registered Community Design - RCD
» Międzynarodowa rejestracja wzorów - System Haski

» Informacje ogólne
» Ochrona wynalazków w Polsce
» Ochrona wynalazków za granicą
» Patent europejski
» Procedura międzynarodowa PCT

» Informacje ogólne
» Prawo ochronne

» Rozstrzyganie sporów

» Disclaimer

» Podróbki

Naruszenia praw

  • Redagowanie listów ostrzegawczych.
  • Prowadzenie mediacji i zawieranie ugód.
  • Prowadzenie postępowania w sprawach o naruszenie praw wyłącznych przed sądami powszechnymi.
  • Prowadzenie postępowania przed organami ścigania w sprawach o naruszenie praw wyłącznych.
  • Składanie wniosków o zabezpieczenie roszczeń.
  • Prowadzenie postępowań dotyczących zatrzymania towarów na granicy.

Copyright © 2002 rzecznicy.pl