Aktualności   Usługi   Polityka Cookie   Kontakt   Kancelaria Patent Expert   
» Znak towarowy
» Patent / wzór użytkowy
» Wzory przemysłowe
» Licencje, porady prawne, opinie
» Unieważnienia praw
» Naruszenia praw

» Rejestracja znaku
» Unijny Znak Towarowy
» Międzynarodowa rejestracja znaków-WIPO
» Znak towarowy to majątek firmy
» Domena internetowa a znak towarowy
» Ochrona znaków towarowych w Polsce
» Ochrona znaków towarowych za granicą

» Informacje ogólne
» Ochrona wzorów przemysłowych w Polsce
» Ochrona wzorów przemysłowych za granicą
» Registered Community Design - RCD
» Międzynarodowa rejestracja wzorów - System Haski

» Informacje ogólne
» Ochrona wynalazków w Polsce
» Ochrona wynalazków za granicą
» Patent europejski
» Procedura międzynarodowa PCT

» Informacje ogólne
» Prawo ochronne

» Rozstrzyganie sporów

» Disclaimer

» Podróbki

Kancelaria Patent Expert

Kancelaria Prawno-Patentowa PATENT EXPERT oferuje pomoc w zakresie ochrony własności intelektualnej. Udzielamy pomocy przy opracowywaniu zgłoszeń, zachowywaniu, wykonywaniu oraz dochodzeniu praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej w tym m.in. znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, nazw handlowych, domen internetowych, praw autorskich.

Kancelaria świadczy pomoc prawną na wszystkich etapach rozstrzygania sporów w sprawach odnoszących się do praw własności przemysłowej, poczynając od sporów przedsądowych aż do etapu wykonalności orzeczeń sądów.

Reprezentujemy interesy zgłaszających w postępowaniu przed urzędami patentowymi w Polsce i za granicą, w tym przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) w Alicante w Hiszpanii (OHIM), Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO) czy Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium przy współpracy z ekspertami w dziedzinie patentowania wynalazków z różnych dziedzin.

Opracowujemy dokumentację dotyczącą przedmiotów własności przemysłowej. Uczestniczymy w postępowaniu zgłoszeniowym i spornym przed UP RP oraz w sądowo-administracyjnym postępowaniu odwoławczym w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zapewniamy reprezentację i udział w postępowaniach przed sądami powszechnymi na każdym etapie.

Uczestniczymy w negocjowaniu i zawieraniu umów w zakresie własności przemysłowej oraz prowadzeniu rokowań z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

Reprezentujemy klientów w przypadku naruszenia praw własności intelektualnej w postępowaniu celnym.

Dorota Grzyb, prawnik, rzecznik patentowy, European Trademar and Design Attorney, wpisana na listę profesjonalnych przedstawicieli przed Urzędem ds. Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) Alicante, Hiszpania, za numerem 41905 oraz na listę rzeczników patentowych prowadzoną przez Urząd Patentowy RP za numerem 3252.


Copyright © 2002 rzecznicy.pl