Aktualności   Usługi   Polityka Cookie   Kontakt   Kancelaria Patent Expert   
» Znak towarowy
» Patent / wzór użytkowy
» Wzory przemysłowe
» Licencje, porady prawne, opinie
» Unieważnienia praw
» Naruszenia praw

» Rejestracja znaku
» Unijny Znak Towarowy
» Międzynarodowa rejestracja znaków-WIPO
» Znak towarowy to majątek firmy
» Domena internetowa a znak towarowy
» Ochrona znaków towarowych w Polsce
» Ochrona znaków towarowych za granicą

» Informacje ogólne
» Ochrona wzorów przemysłowych w Polsce
» Ochrona wzorów przemysłowych za granicą
» Registered Community Design - RCD
» Międzynarodowa rejestracja wzorów - System Haski

» Informacje ogólne
» Ochrona wynalazków w Polsce
» Ochrona wynalazków za granicą
» Patent europejski
» Procedura międzynarodowa PCT

» Informacje ogólne
» Prawo ochronne

» Rozstrzyganie sporów

» Disclaimer

» Podróbki

Ochrona wzorów przemysłowych w Polsce

Uzyskanie ochrony wzoru przemysłowego na terytorium Polski jest możliwe w trybie krajowym lub regionalnym. Ochrona zawsze ograniczona jest do pewnego terytorium.
Ochrona w trybie krajowym na terytorium Polski udzielana jest przez Urząd Patentowy RP.
Na terytorium Polski chronione są również wspólnotowe wzory przemysłowe, rejestrowane w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante.
Ochrona wzorów w Polsce może trwać maksymalnie przez okres 25 lat.

Jeżeli wzór przemysłowy jest chroniony uprawniony może zakazać osobom trzecim korzystania z tego wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze Polski (w przypadku wzoru wspólnotowego na obszarze Unii Europejskiej), ale także wytwarzania, eksportu, importu, wprowadzania do obrotu lub używania produktu, w którym wzór jest zawarty. Urząd Patentowy RP zarejestruje jedynie taki wzór przemysłowy, który będzie spełniał wymogi określone w przepisach ustawy pwp. Wzór przemysłowy w szczególności:

  • musi dotyczyć postaci wytworu lub jego części, czyli musi odnosić się do zewnętrznych elementów.
  • musi być nowy,
  • musi mieć indywidualny charakter.

Copyright © 2002 rzecznicy.pl