Aktualności   Usługi   Polityka Cookie   Kontakt   Kancelaria Patent Expert   
» Znak towarowy
» Patent / wzór użytkowy
» Wzory przemysłowe
» Licencje, porady prawne, opinie
» Unieważnienia praw
» Naruszenia praw

» Rejestracja znaku
» Unijny Znak Towarowy
» Międzynarodowa rejestracja znaków-WIPO
» Znak towarowy to majątek firmy
» Domena internetowa a znak towarowy
» Ochrona znaków towarowych w Polsce
» Ochrona znaków towarowych za granicą

» Informacje ogólne
» Ochrona wzorów przemysłowych w Polsce
» Ochrona wzorów przemysłowych za granicą
» Registered Community Design - RCD
» Międzynarodowa rejestracja wzorów - System Haski

» Informacje ogólne
» Ochrona wynalazków w Polsce
» Ochrona wynalazków za granicą
» Patent europejski
» Procedura międzynarodowa PCT

» Informacje ogólne
» Prawo ochronne

» Rozstrzyganie sporów

» Disclaimer

» Podróbki

Procedura międzynarodowa PCT

PCT to międzynarodowy układ o zasięgu ogólnoświatowym, umożliwiający uzyskiwanie patentów w państwach-stronach układu. Układ PCT ustalił jednolitą procedurę międzynarodową dotyczącą zgłaszania wynalazków w wielu wskazanych przez zgłaszającego państwach.
Jest to uproszczony system oparty na jednym zgłoszeniu patentowym ( zgłoszenie międzynarodowe PCT ). W dniu 1.04.2004 r. układ PCT liczył 123 państwa-strony.


Copyright © 2002 rzecznicy.pl