Aktualności   Usługi   Polityka Cookie   Kontakt   Kancelaria Patent Expert   
» Znak towarowy
» Patent / wzór użytkowy
» Wzory przemysłowe
» Licencje, porady prawne, opinie
» Unieważnienia praw
» Naruszenia praw

» Rejestracja znaku
» Unijny Znak Towarowy
» Międzynarodowa rejestracja znaków-WIPO
» Znak towarowy to majątek firmy
» Domena internetowa a znak towarowy
» Ochrona znaków towarowych w Polsce
» Ochrona znaków towarowych za granicą

» Informacje ogólne
» Ochrona wzorów przemysłowych w Polsce
» Ochrona wzorów przemysłowych za granicą
» Registered Community Design - RCD
» Międzynarodowa rejestracja wzorów - System Haski

» Informacje ogólne
» Ochrona wynalazków w Polsce
» Ochrona wynalazków za granicą
» Patent europejski
» Procedura międzynarodowa PCT

» Informacje ogólne
» Prawo ochronne

» Rozstrzyganie sporów

» Disclaimer

» Podróbki

Aktualności

Patent na logo - zabezpiecz logo

Patent na logo - zabezpiecz logo

więcej...

Znak towarowy, logo, domena - jak chronić

Logo, slogan, domena internetowa mogą być znakiem towarowym. Rejestracja znaku daje prawo zakazania korzystania ze znaku przez inne osoby

więcej...

Ochrona znaków towarowych na świecie

Międzynarodowa rejestracja znaku towarowego powoduje, że mamy ochronę

więcej...

Sprzedaż znaków towarowych, domen

Znaki towarowe, domeny i inne prawa majątkowe podlegają wycenie i zbyciu

więcej...

Patent

Udzielany na wynalazki przez Urząd Patentowy. Patent pozwala na wyłączność wytwarzania, oferowania, używania.

więcej...

Wynalazek

Zgłoszenia wynalazku w sposób prawidłowy, daje pierwszeństwo...

więcej...

Wzór użytkowy

To nowe i użyteczne rozwiązanie dotyczące kształtu, budowy

więcej...

Designs - wzornictwo

Ciekawy wygląd produktu (np.opakowania) to klucz sukcesu sprzedaży

więcej...

Domeny internetowe ich rejestracja, ochrona

domena internetowa może naruszać znak towarowy

więcej...

Licencje

Prawo korzystania z cudzego dobra intelektualnego (znaku towarowego, wynalazku, utworu)

więcej...

Czy można wycenić znak towarowy ?

Znak towarowy, logo,wzór przemysłowy dla potrzeb transakcji i sporu sądowego

więcej...

Naruszenie patentu, znaku towarowego

Bezprawne korzystanie z cudzej nazwy, patentu, wzoru przemysłowego

więcej...

Know-How-tajemnice firmy

Tajemnica produkcyjna, handlowa, organizacyjna, czy i jak ją chronić

więcej...


Copyright © 2002 rzecznicy.pl